daisy

Stearic Acid

เป็นกรดไขมันที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเก็บกักความชื้น และเสริมสร้างความละเอียดเนียนแก่ผิว นอกจากนี้ยังช่วยให้สารอื่นๆ ผสมกันได้ดีขึ้น