daisy

Dimethicone

เป็นสารสกินคอนดิชันนิ่ง ชนิดหนึ่งของซิลิโคน ที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียน ลดรอยลึก และป้องกันความชุ่มชื้นจากการสูญหาย