daisy

Mica

มิกาคือแร่ที่เป็นที่มาของประกายและเงาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มันทำให้ผิวมีลักษณะที่วิ้งว้างและมีมิติ.