daisy

Menthol

เมนธอลมีความสดชื่นและช่วยเพิ่มความสดชื่นแก่ผิวหน้า, อย่างไรก็ตาม ความแรงเกินของมันอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ดังนั้นจึงควรใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางประเภท.