Ges Gep

Make Tone Brush

ประเภท
ราคา
  • -
ปริมาณ
  • -
ความทนทาน
0.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
0.0
สปริงตัว
0.0
ความหนาแน่นขนแปรง
0.0
การเรียงเส้นขนแปรง
0.0
ความนุ่ม
0.0

ความพอใจ

0.0

COMMUNITY SAYS!

3.8

คะแนนเฉลี่ยจาก
USER REVIEW

4.2

เกลี่ยง่าย เรียบเนียน