Yoko

Hair Coat & Citrus Hystrix

ประเภท
ราคา
  • -
ปริมาณ
  • 85 ml
ความสะดวกในการใช้
0.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
0.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
0.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
0.0
กลิ่น
0.0
ราคา : ปริมาณ
0.0

ความพอใจ

0.0

COMMUNITY SAYS!

5.0

คะแนนเฉลี่ยจาก
USER REVIEW

5.0

ความสะอาด