daisy

ตัวนี้ไม่เหมาะกับอากาศเมืองไทย หรือแถบ ๆ นี้ เนื่องจากเป็นอากาศร้อนชื้น เวลาทาแล้วจะมันไปทั้งตัว

** แต่ถ้าซื้อตัวนี้ไปใช้เมืองนอก (เมืองที่อากาศร้อนแห้ง ๆ) ตัวนี้จะให้ 5 คะแนนเต็ม เพราะใช้ดีมาก (ส่วนตัวเคยซื้อไปใช้ที่ต่างประเทศ อากาศร้อนเท่าเมืองไทย แต่เป็นอากาศแห้ง) กันแดดได้ดีเวอร์

ราคาเหมาะสม
5.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
1.0
ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย
5.0
ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ
3.0

3.0