daisy

Moo_Kook
Moo_Kook

10 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ใช้ดีค่ะ ผมนุ่มลื่นขึ้น

แพกเกจดีไซน์
4.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
4.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0