daisy

kookkay
kookkay

3 months ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

เช็ดสะอาดแม้จะมี คสอ กันน้ำอยู่บ้าง

  • กลิ่นหอม เฉยๆ
  • ความสะอาด สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
  • ชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง ชุ่มชื่นมาก ผิวมือดีเลย ไม่เชื่อมาจับ
  • ล้างออกง่าย ครั้งเดียวสะอาด

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0