daisy

Dearly Surattana
Dearly Surattana

1 year ago

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หมดแล้ว

ผมนุ่ม หอมมากค่ะ ขวดใหญ่สะใจเวอร์ ใช้แล้วผมไม่พันกันและไม่อับค่า

  • กลิ่นหอม หอมมาก ชอบดมผมตัวเองเลย
  • การบำรุง ใช้แล้วดี รักมาก
  • ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน ลื่นมาก นึกว่าผมนางแบบในโฆษณา
  • ล้างออกง่าย ครั้งเดียวสะอาด

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หมดแล้ว

4.0