daisy

chularatsami
chularatsami

1 year ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ผิวใต้วงแขนชุ่มชื้น ผิวดูดีขึ้น กลิ่นหอม ใช้เฉพาะเวลากลางคืนค่ะ

  • ใช้งานสะดวก ใช้ง่าย ไม่ต้องคิดเยอะ ใช้แล้วสวยเลย
  • ผลลัพธ์ที่ได้ ปกติจ้า ก็พอได้อยู่

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

3.0