daisy

Moo_Kook
Moo_Kook

2 years ago

ใช้ตัวทดลองอยู่

ได้างวัลจากจีบันมาคะ ลองแล้วหลงรัก หอมมากกก
ใช้แล้วผมนุ่ม สลวย ซื้อขนาดจริงแน่นอนคะ

แพกเกจดีไซน์
4.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
5.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

ใช้ตัวทดลองอยู่

5.0