daisy

Mint Kulkung
Mint Kulkung

4 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ได้รับผลิตภัณฑ์จาก Jeban มาทดลอง กลิ่นหอมมากกก ใช้แล้วผมนุ่มลื่น ไม่พันกัน

แพกเกจดีไซน์
3.0
ราคา : ปริมาณ
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
4.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0