daisy

chularatsami
chularatsami

5 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

หลังใช้หน้าไม่แห้งตึง แต่ความรู้สึกสะอาดยังน้อยกว่าแบรน์อื่นที่ราคามิตรภาพกว่านี้ ราคาค่อนข้างสูง ใช้ดีแต่ถ้าหมดแล้วคงไม่ซื้อซ้ำ

ล้างออกง่าย
4.0
ราคา : ปริมาณ
3.0
ความสะอาด
5.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
5.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
3.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

3.0