daisy

กลิ่นหอมดี สดชื่นๆ แบบสมุนไพรๆ แต่ผมไม่นุ่มลื่นเท่าไหร่

ราคา : ปริมาณ
3.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
3.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
3.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
3.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
3.0

3.0