daisy

เวลาล้างนวดผิวจะรู้สึกอุ่นๆรู้สึกสะอาดผิวไม่แห้งตึง

ล้างออกง่าย
5.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
5.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
4.0

4.0