daisy

แผ่นใหญ่ เนื้อนุ่มดี ชอบตรงที่เป็นสำลีไม่ฟอกสี แต่ราคาสูงพอสมควร

ใช้ง่าย ถนัดมือ
4.0
ราคาเหมาะสม
3.0
ความทนทาน
4.0
ดีไซน์
4.0
วัสดุที่ใช้ผลิต
5.0
ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ
4.0

4.0