daisy

Donijizai
Donijizai

6 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

สะอาด หน้ามันน้อยลงค่ะ

ล้างออกง่าย
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
4.0
ความสะดวกในการใช้
4.0
กลิ่น
3.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

4.0