daisy

Yveshann
Yveshann

7 years ago

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

ผมที่ร่วงๆ หรือบางลง ตัวนี้ทำให้ลูกผมเกิดเยอะมาก แค่หยอดๆ ตามโคนผมเท่านั้น

ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
5.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่

5.0