daisy

ใช้ดีมากๆค่ะ เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลย ^^

ราคา : ปริมาณ
5.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
3.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
5.0
ผมนุ่ม ลื่น ไม่พันกัน
5.0
ช่วยให้ผมมีน้ำหนัก
5.0

5.0