daisy

ใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึง รู้สึกผิวไม่สูญเสียความชุ่มชื้นหลังใช้ กลิ่นหอม. ชอบมาก ของเค้าดี

ล้างออกง่าย
4.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
5.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
5.0
ความสะดวกในการใช้
5.0
กลิ่น
4.0

4.0